Produkter og tjenester


RH Basis

– enkelt og profesjonelt

  • Forside
  • 5 innholdssider
  • Kontaktside 


RH Pluss

– utvidet funksjonalitet og innhold

  • Forside
  • Opptil 20 innholdssider
  • Kontaktside
… og selvfølgelig mye mer!


RH Flex

– ingenting er standard, alt er opp til deg

Har du spesielle ønsker for din nettside som strekker seg utover våre standardpakker? Sammen med kunden kartlegges behov, og forslag til webløsning settes opp.


RH Support

– selv om webløsningene skal være enkle å administrere, kan det bli behov for støtte underveis. Med RH Support kan du få hjelp til publisering av nyheter, endringer i oppsett, backup og mye mer. Ta kontakt med support@rhweb.no.